ຫັວຂໍ້ຂ່າວ ຄະນະກວດກາກະຊວງຍຸຕິທຳ ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທີ່ພະແນກ ຍຸຕິທຳແຂວງຄຳມ່ວນ

ຄະນະກວດກາກະຊວງຍຸຕິທຳ ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທີ່ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

ໃນວັນທີ່ 07 ພຶດສະພາ 2019 ທາງຄະນະກວດກາຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທີ່ ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ 1. ທ່ານ ສິງຫາ ງຽມຈະເລີນ, 2. ທ່ານ ພວງເພັດ ສົມວໍລະຈິດ, 3.

Subscribe to RSS - ຫັວຂໍ້ຂ່າວ  ຄະນະກວດກາກະຊວງຍຸຕິທຳ ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທີ່ພະແນກ ຍຸຕິທຳແຂວງຄຳມ່ວນ