ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກະຊວງ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລກທີ 411 /ນຍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ 04-ມັງກອນ-2017 PDF icon PDF (592.11 KB)
2 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລກທີ 404 /ນຍ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ 05-ມັງກອນ-2017 PDF icon PDF (4.59 MB)