ນິຕິກຳຂອງກົມທະບຽນສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທະບຽນສານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 01-ຕຸລາ-2019 16-ຕຸລາ-2019 PDF icon PDF (639.8 KB)
2 ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານທະບຽນສານ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 01-ເມສາ-2016 11-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (496.93 KB)
3 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 29-ກໍລະກົດ-2016 23-ສິງຫາ-2016 PDF icon PDF (1.94 MB)
4 ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 02-ກັນຍາ-2016 06-ກັນຍາ-2016 PDF icon PDF (477.47 KB)
5 ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 10-ຕຸລາ-2014 12-ກຸມພາ-2016
6 ຄຳ​​ແນະນຳວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ການ​ຍຸບ​ເລີກຫ້ອງການ ​ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ທະບຽນ​ສານການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​, ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ ຫຼື ປົດ​ຕໍາ​ແໜ່​ງຫົວໜ້າ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ ແລະໜ່ວຍ​ງານ​ທະບຽນ​ສານ​ສຳລັບ​ແຂວງ, ນະຄອນ​ແລະບັນດາ​ເມືອງທົດ​ລອງ 03 ສ້າງ ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 26-ມີນາ-2014 12-ມັງກອນ-2016
7 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ ກົດໝາຍ 26-ພະຈິກ-2009 21-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (7.68 MB)