ນິຕິກຳຂອງກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸຕິທໍາຮາກຖານ ຄ​ຳ​ແນະ​ນຳ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ 24-ພຶດສະພາ-2021 24-ພຶດສະພາ-2021 PDF icon PDF (813.24 KB)
2 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ດຳລັດ 13-ທັນວາ-2018 13-ທັນວາ-2018 PDF icon PDF (565.55 KB)
3 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 06-ມັງກອນ-2016 08-ກຸມພາ-2017 PDF icon PDF (618.68 KB)
4 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 19-ຕຸລາ-2009 12-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (1.46 MB)
5 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ກົດໝາຍ 27-ພະຈິກ-2009 21-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (10.41 MB)
6 ຄຳສັ່ງນາຍົກກ່ຽວກກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 17-ສິງຫາ-2016 17-ສິງຫາ-2016 PDF icon PDF (511.49 KB)
7 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ດຳລັດ 12-ມິຖຸນາ-2016 12-ມິຖຸນາ-2016 PDF icon PDF (1.51 MB)
8 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ ກົດໝາຍ 15-ມິຖຸນາ-2004 21-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (2.28 MB)
9 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ກົດໝາຍ 16-ມັງກອນ-2012 22-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (430.59 KB)
10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດເດັກ ກົດໝາຍ 27-ທັນວາ-2006 21-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (14.96 MB)