ນິຕິກຳຂອງກົມກົດໝາຍ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງນິຕິກຳ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 12-ມິຖຸນາ-2016 12-ມິຖຸນາ-2016 PDF icon PDF (2.74 MB)
2 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ກົດໝາຍ 08-ມັງກອນ-2012 22-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (2.93 MB)