ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

No. ຫົວຂໍ້ຂ່າວ Post Date
31 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ 16/11/2020 - 15:46
32 ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານຍຸຕິທຳ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ 16/11/2020 - 15:43
33 ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໂດຍຜ່ານຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ 16/11/2020 - 15:40
34 ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ ເມິງ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ ບາງເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຂອງຂະແໜງວຽກງານຍຸຕິທໍາ 16/11/2020 - 15:37
35 ສະຫະພັນແມ່ຍີງ ຮາກຖານພະແນກຍຸຕິທຳຫຼວງນໍ້າທາປະເມີນຜົນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3 ດີ 16/11/2020 - 15:34
36 ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ອຸດົມໄຊ ປະເມີນຜົນງານ ພະນັກງານຂັ້ນຄະນະນຳ ປະຈຳປີ 2020 16/11/2020 - 15:31
37 ຮັບສະມາຊິກສະພາທະນາຍຄວາມໃໝ່ ຊຸດທີ 16 ປະຈຳປີ 2020 16/11/2020 - 15:28
38 ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ຊຽງຂວາງ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານຍຸຕິທຳເມືອງ ຄູນ. 16/11/2020 - 15:25
39 ບ້ານ ນາງີວ ແລະ ບ້ານ ນໍ້າດໍ ເມືອງ ແບງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປັນບ້ານແບບຢ່າງປະຕິບັດກົດໝາຍ. 16/11/2020 - 15:22
40 ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ. 16/11/2020 - 15:19

Pages