ນິຕິກຳຂອງກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/11/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ພະຈິກ-2020 23-ພະຈິກ-2020
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/11/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ພະຈິກ-2020 23-ພະຈິກ-2020
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 8/11/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 08-ພະຈິກ-2020 23-ພະຈິກ-2020
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/10/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ຕຸລາ-2020 19-ຕຸລາ-2020
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 04/10/2020 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ຕຸລາ-2020 05-ຕຸລາ-2020
6 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຈັດພິມປຶ້ມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 18-ພຶດສະພາ-2020 18-ພຶດສະພາ-2020 PDF icon PDF (525.37 KB)
7 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017 PDF icon PDF (861.21 KB)
8 ຄຳສັ່ງນາຍົກກ່ຽວກກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 29-ກັນຍາ-2009 12-ກຸມພາ-2016 PDF icon PDF (511.49 KB)
9 ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 12-ມິຖຸນາ-2016 12-ມັງກອນ-2016 PDF icon PDF (553.42 KB)
10 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊກະຊວງຍຸຕິທຳ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 13-ມິຖຸນາ-2016 11-ກໍລະກົດ-2016 PDF icon PDF (562.24 KB)

Pages