ນິຕິກຳຂອງກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 16/01/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ມັງກອນ-2022 19-ມັງກອນ-2022
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 09/01/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ມັງກອນ-2022 12-ມັງກອນ-2022
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 02/01/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ມັງກອນ-2022 05-ມັງກອນ-2022
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/12/2021 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ທັນວາ-2021 28-ທັນວາ-2021
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 19/12/2021 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ທັນວາ-2021 22-ທັນວາ-2021
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/12/2021 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ທັນວາ-2021 15-ທັນວາ-2021
7 ລາຍການເພື່ຶອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 05/12/2021 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ທັນວາ-2021 10-ທັນວາ-2021
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 28/11/2021 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ທັນວາ-2021 01-ທັນວາ-2021
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 21/11/2021 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ທັນວາ-2021 01-ທັນວາ-2021
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 14/11/2021 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ທັນວາ-2021 01-ທັນວາ-2021

Pages