ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/01/2018 15-ມັງກອນ-2018 15-ມັງກອນ-2018
2 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017 PDF (861.21 KB)
3 ສະປອດໂຄສະນາເລື່ອງ:"ຫ້າມໂອນລອຍ" 26-ກັນຍາ-2017 26-ກັນຍາ-2017
4 ສະປອດໂຄສະນາເລື່ອງ:"ຫ້າມເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກ" 26-ກັນຍາ-2017 26-ກັນຍາ-2017
5 ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ-ກຳມະການຕັດສີນ ຜູ້ປະຈຳການ ແລະ ບໍ່ປະຈຳການ ຂອງສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ 24-ກໍລະກົດ-2017 24-ກໍລະກົດ-2017 PDF (2.86 MB)
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/05/2017 16-ພຶດສະພາ-2017 16-ພຶດສະພາ-2017
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 08/05/2017 16-ພຶດສະພາ-2017 16-ພຶດສະພາ-2017
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 01/05/2017 16-ພຶດສະພາ-2017 16-ພຶດສະພາ-2017
9 ຢຸດເສບຢາເສບຕິດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ 14-ກຸມພາ-2017 14-ກຸມພາ-2017
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/09/2016 11-ຕຸລາ-2016 11-ຕຸລາ-2016
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/09/2016 11-ຕຸລາ-2016 11-ຕຸລາ-2016
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ9/09/2016 11-ຕຸລາ-2016 11-ຕຸລາ-2016
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/09/2016 11-ຕຸລາ-2016 11-ຕຸລາ-2016
14 ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ 02-ກັນຍາ-2016 06-ກັນຍາ-2016 PDF (477.47 KB)
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/08/2016 31-ສິງຫາ-2016 31-ສິງຫາ-2016
16 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ 29-ກໍລະກົດ-2016 23-ສິງຫາ-2016 PDF (1.94 MB)
17 ຄຳສັ່ງນາຍົກກ່ຽວກກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ 17-ສິງຫາ-2016 17-ສິງຫາ-2016 PDF (511.49 KB)
18 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນທັນວາ 2014 29-ທັນວາ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF (9.25 MB)
19 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນພະຈິກ 2014 26-ພະຈິກ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF (9.19 MB)
20 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນຕຸລາ 2014 27-ຕຸລາ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF (9.36 MB)
21 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນກັນຍາ 2014 29-ກັນຍາ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF (9.18 MB)
22 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນສິງຫາ 2014 25-ສິງຫາ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF (9.34 MB)
23 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2014 28-ກໍລະກົດ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF (9.71 MB)
24 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ 2014 27-ມິຖຸນາ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (9.29 MB)
25 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ 2014 26-ພຶດສະພາ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (8.66 MB)
26 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2014 28-ເມສາ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (8.45 MB)
27 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ມີນາ 2014 25-ມີນາ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (8.92 MB)
28 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນກຸມພາ 2014 25-ກຸມພາ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (8.52 MB)
29 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນມັງກອນ 2014 28-ມັງກອນ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (8.74 MB)
30 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ສະບັບພິເສດ 25-ທັນວາ-2013 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (8.6 MB)