ຫົວໜ້າກົມທະບຽນສານ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ຫົວໜ້າກົມທະບຽນສານ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານຢູ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-11 ທັນວາ 2019 ທ່ານ ໄທ ລໍ່ເບ່ຼຍຢ່າວ ຫົວໜ້າກົມທະບຽນສານ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທະບຽນສານ ຢູ່ພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງ ທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.

Subscribe to RSS - ຫົວໜ້າກົມທະບຽນສານ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ