ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ

ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ

     ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2016 ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 529/ກຍ, ລົງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2016 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັດຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນ ຂອງສານ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ ຊຶ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ຄໍາພອນ ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກຢູ່ ຫົກແຂວງ ຄື:   ແຂວງຫຼວງ ພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ.

Subscribe to RSS - ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ