ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການອອກບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການອອກບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງສະບັບເລກທີ 55/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2016 ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງສະບັບເລກທີ 09/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017 ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 1304/ຫສນຍ.ກຂລ ກ່ຽວກັບການອອກບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

Subscribe to RSS - ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການອອກບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ