ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
136 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ ກົດໝາຍ 26-ພະຈິກ-2009 21-ມັງກອນ-2016 PDF (7.68 MB)
137 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ກົດໝາຍ 27-ພະຈິກ-2009 21-ມັງກອນ-2016 PDF (10.41 MB)
138 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກົດໝາຍ 30-ທັນວາ-2010 22-ມັງກອນ-2016 PDF (9.62 MB)
139 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ກົດໝາຍ 16-ມັງກອນ-2012 22-ມັງກອນ-2016 PDF (430.59 KB)
140 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ກົດໝາຍ 08-ມັງກອນ-2012 22-ມັງກອນ-2016 PDF (2.93 MB)
141 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ RIA Centre 09-ມິຖຸນາ-2016 09-ມັງກອນ-2016 PDF (172.44 KB)
142 ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 12-ມິຖຸນາ-2016 12-ມັງກອນ-2016 PDF (553.42 KB)
143 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 19-ຕຸລາ-2009 12-ມັງກອນ-2016 PDF (1.46 MB)
144 ຄຳ​​ແນະນຳວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ການ​ຍຸບ​ເລີກຫ້ອງການ ​ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ທະບຽນ​ສານການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​, ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ ຫຼື ປົດ​ຕໍາ​ແໜ່​ງຫົວໜ້າ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ ແລະໜ່ວຍ​ງານ​ທະບຽນ​ສານ​ສຳລັບ​ແຂວງ, ນະຄອນ​ແລະບັນດາ​ເມືອງທົດ​ລອງ 03 ສ້າງ ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 26-ມີນາ-2014 12-ມັງກອນ-2016
145 ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 26-ມີນາ-2014 12-ມັງກອນ-2016
146 Family Register law ກົດໝາຍ 26-ພະຈິກ-2015 PDF (10.41 MB)
147 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 05-ກັນຍາ-2013 26-ພະຈິກ-2015 PDF (3.88 MB)
148 Minister Decision on the Impact Assessment of Draft Legislation ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 26-ພະຈິກ-2015 PDF (2.57 MB)

Pages