ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
31 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017
32 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ທັນວາ-2017 12-ທັນວາ-2017
33 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 21-ທັນວາ-2017 21-ທັນວາ-2017
34 ຄ​ຳ​ແນະ​ນຳ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິບ​ັດ​ວຽກ​ງານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຮາກ​ຖານ ປະ​ຈຳ​ປີ 2018 ຄ​ຳ​ແນະ​ນຳ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ 21-ທັນວາ-2017 21-ທັນວາ-2017 PDF (588.42 KB)
35 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 24/12/2017 EP1 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ທັນວາ-2017 28-ທັນວາ-2017
36 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 29/10/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ພະຈິກ-2017 01-ພະຈິກ-2017
37 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 05/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ພະຈິກ-2017 13-ພະຈິກ-2017
38 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ພະຈິກ-2017 23-ພະຈິກ-2017
39 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 19/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ພະຈິກ-2017 23-ພະຈິກ-2017
40 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/10/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ຕຸລາ-2017 03-ຕຸລາ-2017
41 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 08/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ຕຸລາ-2017 12-ຕຸລາ-2017
42 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 16-ຕຸລາ-2017 16-ຕຸລາ-2017
43 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/10/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 25-ຕຸລາ-2017 25-ຕຸລາ-2017
44 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ກັນຍາ-2017 04-ກັນຍາ-2017
45 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ກັນຍາ-2017 15-ກັນຍາ-2017

Pages