ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
31 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 05/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ພະຈິກ-2017 13-ພະຈິກ-2017
32 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ພະຈິກ-2017 23-ພະຈິກ-2017
33 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 19/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ພະຈິກ-2017 23-ພະຈິກ-2017
34 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/10/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ຕຸລາ-2017 03-ຕຸລາ-2017
35 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 08/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ຕຸລາ-2017 12-ຕຸລາ-2017
36 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 16-ຕຸລາ-2017 16-ຕຸລາ-2017
37 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/10/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 25-ຕຸລາ-2017 25-ຕຸລາ-2017
38 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ກັນຍາ-2017 04-ກັນຍາ-2017
39 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ກັນຍາ-2017 15-ກັນຍາ-2017
40 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 18-ກັນຍາ-2017 15-ກັນຍາ-2017
41 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 24/09/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ກັນຍາ-2017 26-ກັນຍາ-2017
42 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 6 /8 /2017 ລາຍການໂທລະພາບ 07-ສິງຫາ-2017 07-ສິງຫາ-2017
43 ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງວ່າດ້ວຍການຫັນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ x ຂອງພັກ ແລະ ຄັ້ງທີ່ IV ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງຍຸຕິທຳ ເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 09-ສິງຫາ-2017 09-ສິງຫາ-2017 PDF (8.66 MB)
44 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 13/8/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 14-ສິງຫາ-2017 14-ສິງຫາ-2017
45 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 20/8/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ສິງຫາ-2017 22-ສິງຫາ-2017

Pages