ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ພະຈິກ-2017 05-ທັນວາ-2017
3 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017 PDF (861.21 KB)
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ທັນວາ-2017 12-ທັນວາ-2017
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ພະຈິກ-2017 23-ພະຈິກ-2017
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 29/10/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 01-ພະຈິກ-2017 01-ພະຈິກ-2017
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 05/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ພະຈິກ-2017 13-ພະຈິກ-2017
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 19/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ພະຈິກ-2017 23-ພະຈິກ-2017
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/10/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ຕຸລາ-2017 03-ຕຸລາ-2017
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/10/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 25-ຕຸລາ-2017 25-ຕຸລາ-2017
11 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 16-ຕຸລາ-2017 16-ຕຸລາ-2017
12 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 08/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ຕຸລາ-2017 12-ຕຸລາ-2017
13 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ກັນຍາ-2017 04-ກັນຍາ-2017
14 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ກັນຍາ-2017 15-ກັນຍາ-2017
15 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 18-ກັນຍາ-2017 15-ກັນຍາ-2017

Pages