ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 16-Oct-2017 16-Oct-2017
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 08/10/2016 ລາຍການໂທລະພາບ 12-Oct-2017 12-Oct-2017
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/10/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 03-Oct-2017 03-Oct-2017
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 24/09/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 26-Sep-2017 26-Sep-2017
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 04-Sep-2017 04-Sep-2017
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 15-Sep-2017 15-Sep-2017
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 18-Sep-2017 15-Sep-2017
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 13/8/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 14-Aug-2017 14-Aug-2017
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 6 /8 /2017 ລາຍການໂທລະພາບ 07-Aug-2017 07-Aug-2017
10 ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງວ່າດ້ວຍການຫັນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ x ຂອງພັກ ແລະ ຄັ້ງທີ່ IV ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງຍຸຕິທຳ ເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 09-Aug-2017 09-Aug-2017 PDF (8.66 MB)
11 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 20/8/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 22-Aug-2017 22-Aug-2017
12 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 27/8/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 31-Aug-2017 31-Aug-2017
13 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/6/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ກໍລະກົດ-2017 04-ກໍລະກົດ-2017
14 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 2/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 07-ກໍລະກົດ-2017 07-ກໍລະກົດ-2017
15 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 9/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກໍລະກົດ-2017 17-ກໍລະກົດ-2017

Pages