ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ

Subscribe to RSS - ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ