ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ

ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຄຳ​​ແນະນຳວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ການ​ຍຸບ​ເລີກຫ້ອງການ ​ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ທະບຽນ​ສານການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​, ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ ຫຼື ປົດ​ຕໍາ​ແໜ່​ງຫົວໜ້າ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ ແລະໜ່ວຍ​ງານ​ທະບຽນ​ສານ​ສຳລັບ​ແຂວງ, ນະຄອນ​ແລະບັນດາ​ເມືອງທົດ​ລອງ 03 ສ້າງ

Subscribe to RSS - ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ