ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງເສດຖະກິດເອກະຊົນ

ກອງປະຊຸມແລກ ປ່ຽນຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງເສດຖະກິດເອກະຊົນ

          ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2024 ນີ້ ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມແລກ ປ່ຽນຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງເສດຖະກິດເອກະຊົນຂຶ້ນ ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນທາ ຊົ່ງເຢີທ່າວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ, ມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍປັກກິ່ງ ເຕີເຫີງ ລາວ ຈໍາກັດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ.

           ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງ ການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງເສດຖະກິດເອກະຊົນ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະເປັນການປຶກສາຫາລື ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂັ້ັ້ນຕອນການສ້າງຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ.

            ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານນາງ ດວງມະນີ ລາວມາວ ຫົວໜ້າສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະ ເໜີ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສັງເຂບ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ການປະຕິບັດຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຊາບ. ນອກຈາກນີ້ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງກົງໄປກົົງມາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຄວາມຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບຕໍ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທີ 51/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2018, ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ ສະບັບເລກທີ 293/ລບ, ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022 ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ III ຄໍາແນະນໍາ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເລກທີ 499/ກຍ, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2023 ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດເລກທີ 62/ສປສສ, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2019.

ບັນດານິຕິກໍາດັ່ງກ່າວເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ ແນໃສ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອຍອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າ, ການລົງ ທຶນ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ປະເທດເຮົາ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ໃຫ້ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

       ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນທີ່ຊັດເຈນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນ, ປະຕິບັດຜົນຂອງການໄກ່ເກ່ຍຂອງຫ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດເອກະຊົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ.

ຂ່າວ-ພາບ: ກະຊວງຍຸຕິທໍາ