ວຽກຍຸຕິທຳຮາກຖານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດຂອງເອກະສານ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸຕິທໍາຮາກຖານ ຄ​ຳ​ແນະ​ນຳ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ 24-ພຶດສະພາ-2021 PDF icon PDF (813.24 KB)
2 ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານປະຈຳປີ2020 ວຽກຍຸຕິທຳຮາກຖານ 22-ພຶດສະພາ-2020 PDF icon PDF (905.17 KB)
3 ຄ​ຳ​ແນະ​ນຳ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິບ​ັດ​ວຽກ​ງານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຮາກ​ຖານ ປະ​ຈຳ​ປີ 2018 ຄ​ຳ​ແນະ​ນຳ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ 21-ທັນວາ-2017 PDF icon PDF (588.42 KB)
4 ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸຕິທຳ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ທິດທາງ, ແຜນຈຸດສຸມຽກງານຍຸຕິທຳປະຈຳປີ 2017 ບົດສະຫຼຸບ 26-ມັງກອນ-2017 PDF icon PDF (9.1 MB)
5 ສະຖິຕິ ເມືອງ 3 ສ້າງ ຸ ບ້ານ 3 ສ້າງ ແລະ ບ້ານປອດຄະດີ ສົກປີ 2014-2015 ສະຖິຕິ 19-ສິງຫາ-2016 PDF icon PDF (7.63 MB)
6 ສະຖິຕິວຽກງານ ຍຸຕິທຳຮາກຖານ ບ້ານປອດຄະດີທົ່ວປະເທດ ສົກປິ 2014-2015 ສະຖິຕິ 19-ສິງຫາ-2016 PDF icon PDF (8.28 MB)