ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Primary tabs

     1. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

           1.1 ນິ​ຍາມ

             ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ   ແມ່ນການ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ໂດຍບໍ່​ຄິດ​ຄ່າ ແກ່​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ, ຜູ້​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ, ເດັກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ເປັນ​ພິ​ເສດ, ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດໃຫ້​ມີ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມເຂົ້​າ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ, ຄົນ​ພິ​ການ, ແມ່​ຍິງ ແລະ  ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸ່ນ​ແຮງ, ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະຮ້າຍ​ຈາກການຄ້າ​ມະ​ນຸດ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ.

           1.2. ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ

         ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ໜຶ່ງທີ່ມີ​​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແນວ​ທາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ພັກ​, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ຂອງຄະນະບໍລິການງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກ່ຽວກັບການຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງເປັນການຈັດຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ, ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສິດ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງຕໍ່​ໜ້າ​ກົດໝາຍ, ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ພົນ​ລ​​ະເມືອງໄດ້​ເຂົ້​າ​ເຖິງ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ.

     2. ຫຼັກການຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

         ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ ຫຼັກ​ການພຶ້ນ​ຖານ ດັ່ງ​ນີ້:

      - ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ,  ລັດຖະທໍາມະນູນ  ແລະ  ກົດໝາຍຂອງ ລັດ ສປປ ລາວ;

     -  ສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ;

     -  ໃຫ້ບໍລິການໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ;

     -  ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທໍາ;

     -  ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

     -  ຮັກສາຄວາມລັບ.

        2.1 ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ,  ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ  ກົດໝາຍຂອງ ລັດສປປ ລາວ

            ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃຫ້ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ   ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ,  ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ, ກົດ​ໝາຍ  ແລະ  ລະບຽບການ.

       2.2 ສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ

       ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ  ແມ່ນປະ​ຕິ​ບັດບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.

       ພົນລະເມືອງລາວທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ, ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ສັນ​ຊາດ​​ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີສິດຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ.

       ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ບຸກ​ຄົນ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ລວມ​ເຖິງພາກ​ສ່ວນທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງຕ້ອງ​ສ້າງ​ເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມ​ສະ​ດວກ ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອທາງ​ດ້ານກົດ​ໝາຍ​ ນຳໃຊ້ສິດ ຕາມທີ່​ກຳນົດໄວ້​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ, ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະ​ບຽບ​ການ​.

       2.3  ໃຫ້ບໍລິການໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ

       ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ ແລະ ບຸກ​ຄົນໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້​​ບໍ​ລິການທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ ດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ຫຼື ບໍ່ຮຽກ​ຮ້ອງຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ອື່ນ.

      2.4 ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທໍາ

ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ  ບຸກ​ຄົນ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສູງ, ​ໂປ່ງ​ໃສ ແລະ ຍຸ​ຕິ​ທຳ ໂດຍປະຕິບັດຕາມລັດຖະທໍາ​ມະ​ນູນ, ກົດ​ໝາຍ, ລະ​ບຽບ​ການ ແລະ ຈັນຍາບັນ ຂອງບຸກຄົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ.

       2.5 ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ  ແລະ  ບຸກ​ຄົນ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕ້ອງພົວພັນ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ ແລະ ຮ່ວມ​ມືກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່​ຽວ​ຂ້ອງ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

       2.6 ຮັກສາຄວາມລັບ

ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ບຸກ​ຄົນ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ຕ້ອງຮັບ​ປະ​ກັນການ​ຮັກ​ສາຄວາມລັບ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ.

   3. ປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

   ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ປະກອບ ມີ ດັ່ງ​ນີ້:

    -  ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

    -  ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ;

    -  ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮ່າງເອກະສານ;

   -  ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການດຳເນີນຄະດີ.

      3.1 ການ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

           ການ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແມ່ນ​ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ອ່ານ, ຈົດບັນ​ທຶກເອົາ ຫຼື ​ສຳ​ເນົາ​ເອົານິ​ຕິ​ກຳ​ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ ຫຼື ການ​ສະ​ເໜີ ຊຶ່ງສາ​ມາດປະ​ຕິ​ບັດໄດ້​ຫຼາຍ​ວິ​ທີ ເຊັ່ນ: ຢູ່ກັບທີ່, ເຄື່ອນທີ່, ຜ່ານ​ເຄື່ອງ​ມື​ສື່​ສານ ຫຼື ອຸປະກອນເອເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ, ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍ​ແຜ່​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ​ຜ່ານ​​ສື່ສິ່ງ​ພິມ​ຕ່າງໆ​ ດັ່ງນີ້:

       - ການ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ກັບ​ທີ່ ໃຫ້​ປະຕິບັດ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງການຂອງການຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ.

    - ການ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​​ເຄື່ອນ​ທີ່ແມ່ນ​ການ​ລົງໄປເຄື່ອນ​ໄຫວສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທາງ​ດ້ານກົດໝາຍແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຫຼື ຮາກ ຖານບ້ານ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດໄປພ້ອມດຽວກັນກັບການລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍແບບເຄື່ອນທີ່.

     - ການສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ​​ຜ່ານ​ເຄື່ອງ​ມື​​ສື່ສານ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ ແມ່ນ​ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ​ ໂດຍຜ່ານໂທ​ລະ​ສັບ​, ວິ​ທະ​ຍຸ​ກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທ​ລະ​ໂຄ່ງ ແລະ ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້​ຮ້ອງ​ຂໍ ຫຼື ຜູ້ສະ​ເໜີ.

     - ການ​ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​​ສານຜ່ານ​ສື່​ສິ່ງ​ພິມ ແມ່ນ​​ການ​ສະໜອງ​ຜ່ານ ໜັງ​ສື​ພິມ, ວາລະ​ສານ, ໃບຂ່າວສານ, ຈົດ​ໝາຍ​ເຫດ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ການ, ​​ ​ແຜ່ນ​ເຈ້ຍ​ທີ່​ມີ​ຕົວ​ໜັງ​ສື ຫຼື ຮູບ​ພາບໃຫ້​ແກ່ຜູ້​ຮ້ອງ​ຂໍ ຫຼື ຜູ້ສະເໜີ.

     3.2  ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ

         ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ  ແມ່ນ​ການ​ແນະ​ນຳ, ອະ​ທິ​ບາຍ​ທາງ​ປາກ​ເປົ່າ  ຫຼື  ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ ຫຼື ການ​ສະ​ເໜີ ຊຶ່ງສາ​ມາດປະ​ຕິ​ບັດໄດ້​ຫຼາຍ​ວິ​ທີ ເຊັ່ນ: ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ຢູ່​ກັບ​ທີ່, ເຄື່ອນ​ທີ່,  ຜ່ານເຄື່ອງ​ມື​ສື່​ສານ ຫຼື ອຸປະກອນເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ ດັ່ງນີ້:

       -  ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ກັບ​ທີ່   ແມ່ນ​ການ​ແນະ​ນຳ, ອະ​ທິ​ບາຍ​ທາງ​ປາກ​ເປົ່າ  ຫຼື  ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນກ່ຽວ​ກັບກົດ​ໝາຍ​ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງການຂອງການຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ.

       - ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​​​ເຄື່ອນ​ທີ່ ແມ່ນ​ການ​ແນະ​ນຳ, ອະ​ທິ​ບາຍ​ທາງ​ປາກ​ເປົ່າ  ຫຼື  ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນກ່ຽວ​ກັບກົດ​ໝາຍ​ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດໄປພ້ອມກັບການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ລົງ​ໄປ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ໂດຍ​ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່ນອກ​ຫ້ອງ​ການ ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ.

       - ການໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​​ຜ່ານ​ເຄື່ອງ​ມື​​ສື່ສານ ຫຼື ອຸປະກອນເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ ແມ່ນການແນະນຳ, ອະທິບາຍກົດກົດໝາຍ  ຜ່ານໂທ​ລະ​ສັບ, ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ທີ່ທາງການອະນຸຍາດ.   

     3.3 ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານ

           ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານ ແມ່ນ​ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້​ຮ້ອງ​ຂໍໃນ​ການ​ແຕ່ງ ແລະ ​ການ​ປະ​ກອບ​ເອ​ກະສານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄໍາ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ, ຄຳ​ແກ້​ຟ້ອງ, ສັນ​ຍາ, ພິ​ໄນ​ກຳ ແລະ ເອ​ກະ​ສານ​ອື່ນໆ​ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການຮ້ອງ​ຂໍ ຫຼື ສະ​ເໜີ.

          ໃຫ້ດຳເນີນຢູ່ກັບທີ່. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ​ບໍ່​​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ກັບທີ່​ໄດ້ ຍ້ອນເຈັບ​ເປັນ ຫຼື ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ອື່ນ​ທີ່​ເຊື່ອຖື​ໄດ້​ ບຸກຄົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຕ້ອງ ​ລົງ​ໄປ​ໃຫ້​ບໍ​ລິການ​ຢູ່ບ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​ກ່ຽວ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ຫຼື ສະ​ຖານ​ທີ່ອື່ນ​ ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.