ພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ສະຫຼຸບວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021

Primary tabs

          ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2021 ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ-ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ກາວີ ເກດດົມລິ ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນພະແນກເຂົ້າຮ່ວມ.
          ກອງປະຊຸມຕີລາຄາຄືນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ເຊັ່ນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ມອບເງິນເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ; ເຂົ້າຮ່ວມ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາໃສ່ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ຮ່າງສັນຍາປະເພດຕ່າງໆ ໄດ້ 11 ສະບັບ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທາງປາກເປົ່າ ໄດ້ 53 ບ້ານ, ໂຮງຮຽນ 4 ແຫ່ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 7,561 ຄົນ, ຍິງ 3,914 ຄົນ; ໂຄສະນາຜ່ານທາງວິທະຍຸຂອງເມືອງ ໄດ້ 57 ຄັ້ງ, ທາງໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ 25 ຄັ້ງ ລວມມີ ພາສາລາວ, ມົ້ງ ແລະ ກຶມມຸ; ຂຽນຂ່າວສົ່ງໃຫ້ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ໜັງສືພິມກົດໝາຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ 12 ຂ່າວ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ 16 ບ້ານ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສໍາເລັດ 19 ເລື່ອງ, ຄ້າງ 1 ເລື່ອງ; ອອກໃບຢັ້ງຢືນບ້ານແບບຢ່າງປະຕິບັດກົດໝາຍໄດ້ 20 ບ້ານ, ຄອບຄົວແບບຢ່າງປະຕິບັດກົດໝາຍໄດ້ 3,455 ຄອບຄົວ; ເປີດການຮຽນກົດໝາຍລະບົບບໍາລຸງ 45 ວັນ 4 ຈຸດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 152 ຄົນ, ຍິງ 23 ຄົນ; ຂັ້ນເມືອງມີ 4 ເມືອງ (ເມືອງ ບໍ່ແຕນ, ເມືອງ ພຽງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງ ເງິນ); ຄົ້ນຄວ້າ, ເອກະສານແຕ່ງດອງ ລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວ ກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 4 ສະບັບ; ຢັ້ງຢືນເອກະສານການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວດ້ວຍກັນ 11 ສະບັບ; ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ 64 ຄັ້ງ, ຄະດີແພ່ງ 55 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 19 ເລື່ອງ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະ ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ 17 ບ້ານ, 9 ໂຮງຮຽນ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 3,334 ຄົນ, ຍິງ 1,653 ຄົນ, ໃນນີ້ມີ ຄູ-ອາຈານ ທັງໝົດ 144 ຄົນ, ຍິງ 63 ຄົນ; ປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ ສໍາເລັດ 12 ເລື່ອງ, ຄະດີແພ່ງ 1 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 11 ເລື່ອງ, ເກັບເງິນມອບໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ທັງໝົດ 866,018,803 ກີບ, 1,965,000 ບາດ, ໃນນີ້ ຄະດີແພ່ງ 694,818,803 ກີບ, 1,965,000 ບາດ, ຄະດີອາຍາ 171,200,000 ກີບ ແລະ ມອບເຂົ້າງົບປະມານລັດໄດ້ ທັງໝົດ 215,262,000 ກີບ, 7,425 ບາດ ແລະ 3 ໂດລ່າ; ມີສັນຍາ ແລະ ເອກະສານ ອື່ນໆ ເຂົ້າມາຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງ ທັງໝົດ 548 ສະບັບ ສາມາດເກັບເງິນມອບເຂົ້າງົບປະມານລັດໄດ້ທັງໝົດ 62,239,000 ກີບ ພິເສດໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານທະບຽນສານຂຶ້ນໃໝ່ອີກໜຶ່ງແຫ່ງ ຢູ່ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ ໄຊສະຖານ.
          ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ສືບຕໍ່ເປັນເສນາທິການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກວດກາບັນດາຮ່າງນິຕິກຳ, ຮ່າງສັນຍາປະເພດຕ່າງໆ ຂອງແຂວງ; ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ 4 ເມືອງ, 10 ບ້ານ, 2 ໂຮງຮຽນ, 1 ຄ້າຍຄຸມຂັງຂອງແຂວງ; ກະກຽມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຜ່ານທາງໂທລະໂຄ່ງຂອງບ້ານ ພາຍໃນ 24 ບ້ານ ເທດສະບານເມືອງ ໄຊຍະບູລີ; ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄະດີໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ເດືອນລະ 10 ເລື່ອງຂຶ້ນໄປ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆທີ່ປິ່ນອ້ອມ.
          ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ຈັດພິທີມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ 19 ທ່ານ ແລະ ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ ໄຊຍະບູລີ 5 ທ່ານ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບນໍ້າຖ້ວມ ເຄື່ອງທີ່ນໍາມາມອບ ປະກອບມີ: ແຟັບ, ໝີ່ ແລະ ປ໋ອງປາ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດເປັນເງິນ ຈໍານວນ 5,361,000 ກີບ ເພື່ອເປັນການແບ່ງເບົາ, ເບິ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ
ຂຽນຂ່າວ: ນ. ໄມ ໄຊຍະວົງ
ຖ່າຍພາບ: ທ. ຄໍເຕີ້ ພວງຂຸນທອງ
ປະເພດຂ່າວ: