ພິທີມອບ-ຮັບທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາກົດໝາຍ ຫຼັກສູດກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບ ຜູ້ພິພາກສາ, ພະນັກງານໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມ, ຮຸ່ນທີ 05 ສົກປີ 2020

Primary tabs

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2020 ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາກົດໝາຍ ຫຼັກສູດກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບ ຜູ້ພິພາກສາ, ພະນັກງານໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມ, ຮຸ່ນທີ 05 ສົກປີ 2020 ຈໍານວນ 07 ທຶນ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 55,750, 000 ກີບ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ບຸນຕາ ສ.ຜາບມີໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ໂຊຟາຢາ ຄາເຊີນ, ຫົວໜ້າແຜນງານລັດຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ມູນນິທິເອເຊຍ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີ ທ່ານ ແພັດທຣິກ ບາວເວີ ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ຢູເອສເອສ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ຜູ້ປະສານງານຂອງ ອົງການມູນນິທິເອເຊຍ, ຜູ້ຕາງໝ້າ ຈາກກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກ ແລະ ພາກວິຊາ ຂອງສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນັກສຶກສາວິຊາຊີບຍຸຕິທໍາເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິິທີດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານ ບຸນຕາ ສ.ຜາບມີໄຊ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງຂອງການມອບທຶນການສຶກສາ ແລະ ມີຄໍາເຫັນບາງປະເດັນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ນັກສຶກສາເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມໜາຍຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຶນການສຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ໄປຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ອົງການມູນນິທິເອເຊຍ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາວິຊາຊີບ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ຕາມແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ເຊັນຮັບຮອງ ໃນ “ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງປະຊາຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ” ທີ່ ສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນເວລາດຽວກັນນີ້ ທ່ານ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ອົງການມູນນິທິເອເຊຍ ກໍ່ຄື ອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປລາວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດ ແກ່ນັກຝຶກວິຊາຊີບ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາກົດໝາຍຫຼັກສູດວິຊາຊີບ ຜູ້ພິພາກສາ, ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ ນາງ ໂຊຟາຢາ ຄາເຊີນ, ຫົວໜ້າແຜນງານລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ມູນນິທິເອເຊຍ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ມີຄໍາເຫັນທີ່ຈະສຶບຕໍ່ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາວິຊາຊີບເພດຍີງ ຂອງສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ ຮຸ່ນທີ 06 ທີ່ກໍາລັງຈະເປີດຮຽນໃນສົກສຶກສາ 2020-2021 ຈໍານວນ 09 ທຶນ.


ໃນພິທີມອບ-ຮັບທຶນການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງມີຕົວແທນນັກສຶກສາວິຊາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ກັບສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການມູນນິທິເອເຊຍ ທີ່ໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາ-ຮໍ່າຮຽນ ແລະ ລົງຝຶກງານ ແລະ ໃຫ້ຄໍາໜັ້ນສັນຍາວ່າຈະນໍາໃຊ້ທຶນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະເທດຊາດ.

ຂຽນຂ່າວ-ຖ່າຍພາບ: ຊາຍພິມພອນ ສີຣິວົງໄຊ

ປະເພດຂ່າວ: