ພິທີເຊັນສັນຍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ລະຫວ່າງ ພະແນກຍຸຕິທຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ

Primary tabs

          ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ທີ່ພະແນກຍຸຕິທຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ລະຫວ່າງ ພະແນກຍຸຕິທຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງເປີດໂຄງການ “ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ເຊື່ອມສານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຄະນະກຳມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ” ໂດຍການເປັນປະທ່ານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພູທອນ ແກ້ວດວງມະນີ ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ອິນທະນາ ບຸຜາສະຫວັນ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກຍຸຕິທຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພະແນກການຕ່າງປະເທດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແລະ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ 23 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ.
          ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິທີການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງປະກອບມີ ບ້ານໂພນໄຊ, ນາໄຊ, ໜອງບອນ, ໂນນຫວາຍ, ຄຳສະຫວາດ, ນາຄວາຍກາງ, ຂາມງອຍ, ນາບຽນ, ນາໄຫ ແລະ ບ້ານ ນາໂນ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ສາມາດໃຫ້ການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້ກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ; ຕາງໜ້າເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ ໂດຍ ທ່ານ ພູທອນ ແກ້ວດວງມະນີ ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ອິນທະນາ ບຸຜາສະຫວັນ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ.
          ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີອາຍຸການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໜຶ່ງປີ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (ແຜນງານ CEGGA).
ຂຽນຂ່າວ-ຖ່າຍພາບ: ຊາຍພິມພອນ ສີຣິວົງໄຊ