ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຂອງກະຊວງ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 6 25-ທັນວາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (913.33 KB)
2 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 5 25-ຕຸລາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (904.81 KB)
3 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 4 25-ສິງຫາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (1.24 MB)
4 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 3 25-ມິຖຸນາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (821.21 KB)
5 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ່ 2 25-ເມສາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (650.44 KB)