ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
46 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/9/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 18-ກັນຍາ-2017 15-ກັນຍາ-2017
47 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 24/09/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ກັນຍາ-2017 26-ກັນຍາ-2017
48 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 6 /8 /2017 ລາຍການໂທລະພາບ 07-ສິງຫາ-2017 07-ສິງຫາ-2017
49 ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງວ່າດ້ວຍການຫັນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ x ຂອງພັກ ແລະ ຄັ້ງທີ່ IV ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງຍຸຕິທຳ ເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 09-ສິງຫາ-2017 09-ສິງຫາ-2017 PDF (8.66 MB)
50 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 13/8/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 14-ສິງຫາ-2017 14-ສິງຫາ-2017
51 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 20/8/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ສິງຫາ-2017 22-ສິງຫາ-2017
52 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 27/8/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ສິງຫາ-2017 31-ສິງຫາ-2017
53 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/6/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ກໍລະກົດ-2017 04-ກໍລະກົດ-2017
54 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 2/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 07-ກໍລະກົດ-2017 07-ກໍລະກົດ-2017
55 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 9/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກໍລະກົດ-2017 17-ກໍລະກົດ-2017
56 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 16/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 16-ກໍລະກົດ-2017 31-ກໍລະກົດ-2017
57 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 23/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ກໍລະກົດ-2017 31-ກໍລະກົດ-2017
58 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 30/7/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ກໍລະກົດ-2017 31-ກໍລະກົດ-2017
59 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/6/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ມິຖຸນາ-2017 06-ມິຖຸນາ-2017
60 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/6/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 13-ມິຖຸນາ-2017 13-ມິຖຸນາ-2017

Pages