ນິຕິກຳຂອງກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້sort descending ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ ກົດໝາຍ 15-ມິຖຸນາ-2004 21-ມັງກອນ-2016 PDF (2.28 MB)
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດເດັກ ກົດໝາຍ 27-ທັນວາ-2006 21-ມັງກອນ-2016 PDF (14.96 MB)
3 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 19-ຕຸລາ-2009 12-ມັງກອນ-2016 PDF (1.46 MB)
4 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ກົດໝາຍ 27-ພະຈິກ-2009 21-ມັງກອນ-2016 PDF (10.41 MB)
5 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ ກົດໝາຍ 16-ມັງກອນ-2012 22-ມັງກອນ-2016 PDF (430.59 KB)
6 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 06-ມັງກອນ-2016 08-ກຸມພາ-2017 PDF (618.68 KB)
7 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ດຳລັດ 12-ມິຖຸນາ-2016 12-ມິຖຸນາ-2016 PDF (1.51 MB)
8 ຄຳສັ່ງນາຍົກກ່ຽວກກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 17-ສິງຫາ-2016 17-ສິງຫາ-2016 PDF (511.49 KB)