ພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໄດ້ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ໄຊສົມບູນ

ວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ທີຜ່ານມາ ພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໄດ້ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ໄຊສົມບູນ ແລະ ມສ ອ່າວໄຊ ເມືອງ ອະນຸວົງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 409 ຄົນ, ຍິງ 217 ຄົນ.
ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງລັດ, ຮູ້ໝູນໃຊ້ກົດໝາຍເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທັງເປັນການສ້າງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ.
ກົດໝາຍທີ່ນຳໄປໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ມີ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ. ຜ່ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຫັນວ່າ ຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງດີ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນເວລາໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສໍາເລັດແລ້ວ ນັກໂຄສະນາໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍພາກັນຕອບໄດ້, ເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ. ຈາກນັ້ນ, ພະແນກຍຸຕິທໍາ ກໍໄດ້ມອບປຶ້ມກົດໝາຍ 4 ຂົງເຂດ, ປື້ມຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ບາງກົດໝາຍ ແລະ ວາລະສານ ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 2 ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ມສ ໄຊສົມບູນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມສ ອ່າວໄຊ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທັງເປັນບ່ອນອີງໃນການສຶກສາອົບຮົມນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.

ຂ່າວ-ພາບ: ຄຳພັນ ລີໄຊຫວ່າງ