ຫົວໜ້າຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ ກະລືມ ແຂວງ ເຊກອງ ຂຶ້ນສອນກົດໝາຍໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ.

          ໃນວັນທີ 13 ຫາ 20 ມັງກອນ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ງັດສະໄໝ ທອດເຊກອງ ກໍາມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ ກະລຶມ ແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນກົດໝາຍໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນໃຫ້ແກ່ນັກຝຶກອົບຮົມກົດໝາຍໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ ຮຸ່ນທີ II ປະຈໍາປີ 2020 ຢູ່ເມືອງ ກະລຶມ ແຂວງ ເຊກອງ ຊຶ່ງມີນັກຝຶກອົບຮົມ ທັງໝົດ 29 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ.
          ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ງັດສະໄໝ ທອດເຊກອງ ໄດ້ສິດສອນ ມີ 3 ວິຊາ ຄື: ວິຊາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ, ວິຊາ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ວິຊາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ, ຊຶ່ງວິຊາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງປະກອບມີ: VI ພາກ ແລະ ມີ 20 ບົດ, ວິຊາ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາມີ: 17 ບົດ, ວິຊາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາມີ: 7 ບົດ, ຊຶ່ງທັງ 3 ວິຊາໃຊ້ເວລາໃນການສິດສອນແມ່ນ 64 ຊົ່ວໂມງຈຶ່ງສໍາເລັດ. ໃນການສິດສອນ ທ່ານໄດ້ຍົກບັນຫາຕົວຈິງມາອະທິບາຍລະອຽດເພື່ອໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມກົດໝາຍແຕ່ລະທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມເພື່ອສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນແບບເປັນກັນເອງ ແລະ ນັກຝຶກອົບຮົມກົດໝາຍກໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບອາຈານສອນ ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ແນະນໍາຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວ ໃຫ້ນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງທັງ 03 ກົດໝາຍນີ້ນໍາໄປຈັດຕັ້ງຜັນນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນກົມກອງ, ຫ້ອງການ ແລະ ບ້ານຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ບັນດາກົມກອງ, ຫ້ອງການ ແລະ ບ້ານຂອງຕົນໄດ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
ຂຽນຂ່າວ-ຖ່າຍພາບ : ພິມມະໄລ ມີຄໍາ