3 ເມືອງ ຂອງແຂວງ ບໍ່ແກ້ວເປີດຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-29 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ບຸນຊ່ວງ ທະວີສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການເປີດຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາ 3 ເມືອງ ຂອງແຂວງ ບໍ່ແກ້ວຄື: ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ, ເມືອງ ເມິງ ແລະ ເມືອງ ຜາອຸດົມ. ມີ ທ່ານ ວິພົງ ບົວອາໄພ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວຫ້ອງການ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຂອງຫ້ອງການຍຸຕິທໍາທັງ 3 ເມືອງ ແລະ ຕາງໜ້າໂຄງການ lao/031 ຂອງປະເທດລຸກຊໍາບ໋ວກເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອກວດກາຄວາມພ້ອມ ໃນການເປີດຫ້ອງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງທັງ 3 ເມືອງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ lao/031 ຂອງປະເທດລຸກຊໍາບ໋ວກ. ໂຄງການຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ບັນດາກຸ່ມບ້ານ, ພາຍໃນ 3 ເມືອງ, ຈະຕອບສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ປັບປຸງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ເຮັດໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາ, ໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ສ້າງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ສາມັກຄີປອງດອງຍຸຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ. ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ແກ່ ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ເດັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການປົກປ້ອງພິເສດ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ເນັ້ນໜັກ 4 ປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຕາງໜ້າໂຄງການ lao/031 ກໍໄດ້ສະເໜີແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາທັງ 3 ເມືອງໄດ້ຮັບຊາບ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນຊ່ວງ ທະວີສັກ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ, ແນະນໍາລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ພາບ: ຫຸມແພງ ໂສຕິທໍາ ຂ່າວ: ພຸດທະຈັກ ວິໄລພອນ