ຫ້ອງວ່າການເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມພາລະບົດບາດຍິງ - ຊາຍ

ໃນວັນທີ 3 ມີຖຸນາ 2020 ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ III ຫ້ອງວ່າການເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມພາລະບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ວຽກງານໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນບ້ານຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄມທອງ ແກ້ວວຽງຄຳ ກຳມະການພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ບໍລິຄັນ ມີບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ແລະ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານເຂົ້່າຮ່ວມທັງໜົດ 38 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ອົງການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ, ໃນການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທໍາ, ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການສົ່ງເສີມສິດທິແມ່ຍິງ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ ແລະ ຂະບວນການການແກ້ໄຂຂໍ້ແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ. ນໍາເອົາແນວຄິດທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊື່ອມເຂົ້າໃນທຸກວຽກງານຂອງການຈັດຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກນີ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວ, ຫ້າວຫັນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ, ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ພາບ - ຂ່າວ : ບຸນຄໍ້າ ເພັດມະນີ