LAO/031 ມອບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ໃຫ້ 3 ກົມ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອຸປະກອນໃຊ້ສຳລັບຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ 3 ກົມ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳຄື: ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ ໂດຍໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສອນກົດໝາຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (LAO/031). ຕາງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານ ຣີຈິນໍ ພາສທານາ ຫົວໜ້າວິຊາການຂອງໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສອນກົດໝາຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (LAO/031) ຕາງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສາຍຄິດ ວິສີສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ທ່ານ ບຸນລ້ອມ ດວງມາລາ ຮອງຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ທ່ານ ວິກອນ ບຸນວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ.
ຈຸດປະສົງ ເພື່ອນຳໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການປະສານງານ, ປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງຂະແໜງຍຸຕິທຳໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ພ້ອມທັງສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຍຸຕິທຳ, ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
ອຸປະກອນທີ່ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ຄອມພິວເຕີ ຕັ້ງໂຕະ, ຄອມພິວເຕີ ໂນດບຸກ, ຕູ້ເກັບມ້ຽນເອກະສານ, ປຼິນເຕີ, ຮາດດິດຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງອັດສຽງ, ນໍ້າມຶກຈັກກ໋ອບປີ້, ເຈ້ຍ A4, ກ່ອງວາຍຟາຍ ແລະ ໂປຼແກຼມແອນຕີໄວຣັດ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຂຽນຂ່າວ-ຖ່າຍພາບ: ຊາຍພິມພອນ ສີຣິວົງໄຊ