ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈຳໄລຍະ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງໜ່ວຍງານຍ່ອຍດ້ານນິຕິກຳ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊາ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນສະຫວາດ ບຸບຜາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ; ທ່ານ ນາງ ຣິຄາຣດາ ຣິເຈີ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ໄບອັນ ຟໍນາລີ້ ຫົວໜ້າຝ່າຍຮ່ວມມື ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ສະຖານທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ບັນດາແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 65 ທ່ານ, ຍິງ 25 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອທົບທວນບັນດາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນປະຈຳໄລຍະຮອບວຽນທີ 2, ບົດຮຽນ-ປະສົບການຈາກປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງບົດລາຍງານທົບທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ. ຊຶ່ງບັນດາວິທະຍາກອນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ສິ່ງທ້າທາຍ, ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາ ຄຽງຄູ່ກັບການປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍແກ່ປະເທດລາວ ທີ່ຈະນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານສິດທິມະນຸດໃນຮອບວຽນທີ 3 ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ພ້ອມທັງໃຫ້ແທດເໝາະກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຂຽນຂ່າວ-ຖ່າຍພາບ: ຊາຍພິມພອນ ສີຣິວົງໄຊ