ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳຂອງປະຊາຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2020 ຢູ່ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນສະຫວາດ ບຸບຜາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ. ມີທ່ານ ນາງ ໂຊຟາຢາ ຄາເຊີນ ຫົວໜ້າແຜນງານລັດຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ມູນນິທິເອເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ແຜນກິດຈະກຳປະຈຳປີຂອງໂຄງການ; ການສະເໜີລະບຽບບໍລິຫານ, ການເງິນ ຂອງໂຄງການ; ການຮັບຮອງເອົາແຜນກິດຈະກຳ ແລະ ລະບຽບບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ ຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ ລະຫວ່າງ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ມູນນິທິເອເຊຍ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືແຜນວຽກປະຈຳປີ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ນອນຢູ່ໃນກອບຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເປັນຕົ້ນ ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ; ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ໃນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມສິດທິແມ່ຍິງ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງວິຊາຊີບກົດໝາຍ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີແຜນກິດຈະກຳປະຈຳປີ ຈາກພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງປະກອບມີ ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ, ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາທະນາຍຄວາມລາວ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳຂອງປະຊາຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ຂຽນຂ່າວ-ຖາຍພາບ: ຊາຍພິມພອນ ສີຣິວົງໄຊ